Welkom op de internetpagina van Jacques Willems
 

Op deze website vindt u informatie over Jacques Willems; schilder enlevensgenieter.

 

Wie is Jacques Willems?

Jacques, Lambic, Fransiscus, geboren te .....straat te nijmegen op 16 November 1942.
Zoon van..... en .... .

De meest productieve kant van Jacques kenmerkt zich door de afgelopen 12 jaar, het kunstschilderen.
2
.

Hieronder een schrijven van Jacques zelf:

Mag ik mij voorstellen?
Het is al heel wat jaren geleden dat ik de kunstacademie in Arnhem bezocht, hoofdvak: Glazenier (ontwerpen en uitvoeren).
Na mijn studie aldaar bezocht ik, eveneens te Arnhem, het conservatorium, hoofdvak: piano, klassiek, om uiteindelijk met goed gevolg staatsexamen 'Piano B' in Den Haag te doen.

Ruim 12 jaar geleden besloot ik naast het geven van pianolessen, in de beslotenheid van mijn atelier, mij op iets nieuws te richten: op het portretschilderen in olieverf.

Na deze intensieve, progressieve en vruchtbare periode, gevoed door de synthese van schilderkunst en muziek, waardoor een groot gevoel voor schoonheid ontstond, lijkt het mij na dat de tijd rijp is, om naar buiten te treden en mij op te stellen als portretschilder.

Over mijn werkwijze: Uiteindelijk schilder ik van foto maar daar gaat een uitgebreider kennismaken aan vooraf omdat ik niet alleen wil weten maar ook moet voelen wie die persoon is, het wezen en het krakter, kortom wat achter het uiterlijk zit.

Tijdens de schildersperiode, waar gewerkt wordt met liefde en toewijding, en waar ..... niet lijken te tellen, wordt bezoek aan mijn atelier zeer op prijs gesteld.

Zo ontstaat een erfstuk die onder normale museale omstandigheden en door de materialen die ik gebruik, na 100 / 120 jaar niets van kleurintensiteit hoeft in te boeten.

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws:

Agenda:

Extra veld: